Tầm Nhìn Công Ty Đồng Thị

posted Sep 19, 2011, 1:57 AM by Mickey, Dong Hoang Thinh DuLichNuocNgoai   [ updated Sep 20, 2011, 12:03 AM ]
Hướng đến suy nghĩ du lịch toàn cầu , hành động thực tiễn du lịch địa địa phương !

   
Công ty chúng tôi luôn chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp về tổ chức chương trình du lịch và chúng tôi cố gắng giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và tối đa hóa lợi ích cho người dân bản xứ và cộng đồng địa phương qua những hành động cụ thể như :
 - Xây dựng sản phẩm du lịch của chúng tôi mang tính tích cực.
 - Tôn trọng các nền văn hóa và phong tục địa phương.
 - Sử dụng các dịch vụ địa phương và các sản phẩm tại địa phương.
 - Sử dụng các cộng đồng địac phương theo chiều hướng đa dạng , tiếp xúc và hợp tác làm việc với các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước.
 - Sử dụng các dịch vụ có ảnh hưởng đến môi trường.
 - Đào tạo nguồn nhân lực , nhân viên của công ty chuyên nghiệp và làm việc tích cực.
 - Khuyến khích khách hàng của chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ và phục vụ trong suốt chương trình du lịch như việc đưa rác của chúng tôi vào xe tải / buýt để bảo vệ môi trường xung quanh....
 - Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế, các dự án phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khác: Các chương trình tình nguyện viên môi trường cùng nhau hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân địa phương nghèo... 

-Xây dựng sản phẩm của chúng tôi với các tác động possitive,
-Tôn trọng các nền văn hóa và phong tục địa phương,
-Sử dụng các cộng đồng địa phương càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những cơ hội việc làm và lãnh đạo,
-Sử dụng các dịch vụ địa phương sở hữu và các sản phẩm địa phương nơi có thể,
-Sử dụng các dịch vụ có ảnh hưởng đến môi trường,
-Đào tạo nhân viên của chúng tôi để làm cho hoạt động của chúng tôi possitive,
-Khuyến khích khách hàng của chúng tôi để hỗ trợ chúng tôi trong suốt tour du lịch chẳng hạn như việc đưa rác vào thùng rác của chúng tôi bên trong xe tải / xe buýt,....
-Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế và các dự án phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khác: Habitat tình nguyện viên chương trình để xây dựng nhà cho người dân địa phương nghèo, ...

Chương trình du lịch với công ty chúng tôi , đặc biệt góp phần và ủng hộ , giúp đỡ cho người dân nghèo địa phương !

ĐỒNG DU LỊCH XANH !!!
 -Nhìn vào logo của công ty chúng tôi thể hiện trách nhiệm "  XANH ". Công ty Đồng khuyến nghị Du lịch trong suốt chương trình này , các chương trình du lịch làm nổi bật và thể hiện kinh nghiệm đáp ứng và xử lý trong các tình huống của đội ngũ hướng dẫn viên chúng tôi. Biểu tượng của công ty có nghĩa là quí khách hàng có thể mong đợi một kinh nghiệm có trách nhiệm đối với môi trườn , trách nhiệm đối với xã hội bền vững. Bằng cách này , các cộng đồng tham gia giúp đỡ theo hướng   là các hoạt động hỗ trợ , bảo tồn sự đa dạng văn hóa song song đó tạo ra một sinh kế một cách bền vững và lâu dài.

Một lần nữa Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quí khách hàng, chúng tôi mong rằng mối quan hệ luôn bền vững và ngày càng tốt đẹp hơm.

Comments