Vui lòng chọn ngày, các lựa chọn gói

Loại gói dịch vụ

Người lớn 25 USD
Trẻ em: 25 USD
Trẻ sơ sinh: 25 USD

Điều khoản và quy định

Xác nhận 

  • Xác nhận ngay tức thời. Nếu bạn không nhận được email xác nhận đơn hàng, hãy liên hệ với chúng tôi

Chính sách huỷ

  • Bạn sẽ được hoàn tiền đầy đủ nếu huỷ đơn hàng trước 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động

25 USD

25 USD

Ưu đãi cho 2 người.