Vui lòng chọn ngày, các lựa chọn gói

Loại gói dịch vụ

Người lớn 79 USD
Trẻ em: 79 USD
Trẻ sơ sinh: 79 USD

Điều khoản và quy định

  • Bạn sẽ được hoàn tiền đầy đủ nếu huỷ đơn hàng trước 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động
  • Trong trường hợp xảy ra các sự việc không lường trước hoặc thời tiết khắc nghiệt, nhà điều hành có quyền hủy Tour. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn thay đổi lịch trình hoặc yêu cầu hoàn tiền
  • Voucher đã đổi/sử dụng không thể hoàn lại
  • Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Dong Travel để biết thông tin về việc thay đổi hoặc hoàn tiền

79 USD

79 USD

Ưu đãi cho 2 người.