Vui lòng chọn ngày, các lựa chọn gói

Loại gói dịch vụ

Người lớn 85 USD
Trẻ em: 85 USD
Trẻ sơ sinh: 85 USD

Điều khoản và quy định

Before 30 days: no charge or fully refund except booking with non-refundable price
Between 30 days and 7days: 20% charge of total amount
Within 7days:  100% charge of total amount

Trong trường hợp xảy ra các sự việc không lường trước hoặc thời tiết khắc nghiệt, nhà điều hành có quyền hủy Tour. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn thay đổi lịch trình hoặc yêu cầu hoàn tiền

85 USD

85 USD

Ưu đãi cho 2 người.