Tham Gia Dplus" /> Tham Gia Dplus"> Tích điểm & nhận quà Dplus

1. Bắt đầu với lần lưu trú đầu tiên khi Quý khách đã đăng ký Thành Viên, Quý khách có thể tận hưởng các đặc quyền thành viên. Ngoài ra, số điểm trong tài khoản thành viên lớn hơn hơn hoặc bằng 150 điểm Quý khách được quyền sử dụng điểm thưởng để quy đổi phần thưởng. Với 20.000 vnd tương đương 01 điểm thưởng. Số điểm thưởng được tính dựa trên tổng bill của chuyến đi mà quý khách đặt và chính mỉnh và gia đình sử dụng dịch vụ. Điểm tích lũy chỉ được ghi nhận trong trường hợp booking được đặt bởi website www.dongtravel.com hoặc đặt phòng trực tiếp với nhân viên tư vấn. Đối với những đơn đặt  vụ qua đối tác thứ 3  thì điểm tích lũy sẽ được cộng khi Quý khách sử dụng các dịch vụ cộng thêm trong chuyến đi.

2. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký làm Thành viên miễn phí và mỗi Thành viên sẽ được cấp một số thành viên và tài khoản. Sau khi đăng ký, tài khoản thành viên của Quý khách sẽ có giá trị vĩnh viễn. Thông tin thành viên sẽ được tự động cập nhật trên website www.dongtravel.com trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký. 

3.Thành viên chỉ có thể có một tài khoản thành viên. Nếu có nhiều tài khoản, tất cả tài khoản khác ngoại trừ một tài khoản thành viên (được chọn ngẫu nhiên) sẽ bị xóa.

4. Thành viên có trách nhiệm quyết định khi nào nên sử dụng điểm thưởng của mình và số điểm cần sử dụng. Thông tin cá nhân của Thành viên khi đặt phòng phải chính xác gồm Họ và Tên, trùng với tên của chủ Tài khoản. Chủ Tài khoản phải trực tiếp sử dụng dịch vụ khách sạn và dịch vụ đổi điểm thưởng.

5. Thành viên có quyền quy đổi điểm thông qua email với Bộ phận chăm sóc Thành viên trước khi đến khách sạn.

6. Thành viên có thể đặt phòng cho người khác. Tuy nhiên, điểm chỉ được ghi nhận khi các đặt phòng này được thanh toán bởi Thành viên.

7. Thành viên không được sử dụng điểm tích lũy của mình để đổi phần thưởng cho người khác, khi không lưu trú tại khách sạn. Việc đổi phần thưởng cho người khác phải được sự đồng ý của khách sạn.

8. DPlus không áp dụng giảm giá cho các chương trình khuyến mãi khác. Phần thưởng khi đổi điểm sẽ được thể hiện bằng phiếu thưởng. Phiếu không còn hiệu lực khi thời hạn hiệu lực trên phiếu đã hết hạn (ngày trả phòng). Phiếu thưởng bị mất không thể thay thế. Phiếu thưởng không thể được coi là tiền mặt. Bản sao hoặc phiếu thưởng bị rách sẽ không được chấp nhận hoặc coi là hợp lệ. Thành viên chỉ được đổi tối đa 5 phiếu tương ứng 5 phần thưởng cho các dịch vụ cùng một lúc.

9. Để tận hưởng phần thưởng và các quyền lợi từ chương trình, Quý khách có trách nhiệm phải thông báo với nhân viên tư vấn Quý khách là Thành viên DPlus khi yêu cầu dịch vụ và trước khi thanh toán các dịch vụ cộng thêm trong chuyến đi. Trường hợp Quý khách không thông báo là Thành viên thì các chương trình dành cho Thành viên của DPlus sẽ không được áp dụng.

10. Việc nâng cấp và đổi điểm có thể không được cung cấp tức thì. Vui lòng gửi email đến dplus@dongtravel.com trước 3 ngày để được sắp xếp tốt nhất.

11. Bất cứ khi nào có sự thay đổi thông tin cá nhân, trách nhiệm của Thành viên là cập nhật hồ sơ mới tại Cổng thông tin website  www.dongtravel.com hoặc gửi thư về Bộ phận chăm sóc Thành viên dplus@dongtravel.com

12. Dong Travel có quyền điều chỉnh các giá trị điểm và phần thưởng của chương trình khi cần thiết để phản ánh các điều kiện thị trường thay đổi mà không cần báo trước.

13. Dong Travel  có quyền sửa đổi các quy tắc, hạn chế, lợi ích của chương trình và ưu đãi đặc biệt mà không cần thông báo trước. 

Ngày thực thi: Ngày 1 tháng 8 năm 2019
Các điều khoản và điều kiện của Chương trình thành viên DPlus sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2019
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình DPlus, hãy gửi email đến dplus@dongtravel.com