Vui lòng chọn ngày, các lựa chọn gói

Loại gói dịch vụ

Người lớn 1.000 USD
Trẻ em: 900 USD
Trẻ sơ sinh: 0 USD

Điều khoản và quy định

Before 30 days: no charge or fully refund except booking with non-refundable price
Between 30 days and 7days: 20% charge of total amount
Within 7days:  100% charge of total amount

1.000 USD

1.000 USD

Ưu đãi cho 2 người.